Neumann Holding AS er morselskap for Neumann Invest AS, Neumann Eiendom AS og SkipsiASiWidan.
Selskapene har felles adresse og ledelse.


Statsminister Michelsens vei 36, N 5231 Paradis (Bergen)
Tlf. (+47) 55 92 20 60
E-post: post@neumannholding.no