Neumann Eiendom AS er morselskap for NeumanniBoligiAS og NeumanniNæringiAS.
Selskapene har felles adresse og ledelse.


Statsminister Michelsens vei 36, N 5231 Paradis (Bergen)
Tlf. (+47) 55 92 20 60
E-post: post@neumanneiendom.no